4 dingen die je moet weten als jobstudent!

1. Sociale bijdragen

Studentenarbeid is niet onderworpen aan de normale sociale bijdragen, maar aan solidariteitsbijdragen die iets lager liggen.
Per jaar kan je als student 475 uur werken tegen verminderde sociale bijdragen. Deze 475 uur vormen het ‘contingent’ van een student.
Wanneer je deze overschrijdt, dien je (vanaf het 476e uur) verhoogde sociale bijdragen te betalen.

Hoeveel uren je al gepresteerd hebt en het resterende saldo voor dit jaar kan je zelf makkelijk raadplegen via de online dienst Student @ Work

2. Kinderbijslag

Per gewest gelden er andere regels omtrent kinderbijslag.
Ook hier moet je het aantal uur dat je per kwartaal mag werken respecteren om je recht op kinderbijslag niet te verliezen.
Meer info

3. Belastingen van jezelf

Indien je inkomsten onder 12.657,14 euro op jaarbasis blijven dan hoef je er geen belastingen op te betalen. Het is een brutobedrag, na afhouding van de sociale bijdragen.

4. Belastingen van je ouders

Ouders die kinderen ten laste hebben, betalen minder belastingen omdat je financieel afhankelijk bent van je ouders. Indien je zoveel verdient dat je niet meer ten laste van je ouders bent, betalen je ouders meer belastingen. De bedragen zijn als volgt;

Maximaal €6.942,50
als je ouders samen belast worden
Maximaal €8.792,50  als je ouders alleen belast worden
Maximaal €10.417,50 als je ouders alleen belast worden en jij fiscaal als zwaar handicap wordt beschouwd.

Nog niet helemaal duidelijk of extra vragen? Vraag het ons via de chat of via boekhouding@deltaworx.eu