4 dingen die je moet weten als jobstudent!

1. Sociale bijdragen

Per jaar heb je 475 uur waarin je mag werken tegen verminderde sociale bijdragen. Wanneer je daarover gaat, dien je vanaf het 476e uur verhoogde sociale bijdragen te betalen. Je kan steeds je aantal uren checken op de website van student@work.

2. Kinderbijslag

Per gewest gelden er andere regels omtrent kinderbijslag.
Ook hier moet je het aantal uur dat je per kwartaal mag werken respecteren om je recht op kinderbijslag niet te verliezen.
Meer info

3. Belastingen van jezelf

Indien je inkomsten onder 12.657,14 euro op jaarbasis blijven dan hoef je er geen belastingen op te betalen. Het is een brutobedrag, na afhouding van de sociale bijdragen.

4. Belastingen van je ouders

Ouders die kinderen ten laste hebben, betalen minder belastingen omdat je financieel afhankelijk bent van je ouders. Indien je zoveel verdient dat je niet meer ten laste van je ouders bent, betalen je ouders meer belastingen. De bedragen zijn als volgt;

Maximaal €6.942,50
als je ouders samen belast worden

Maximaal €8.792,50  als je ouders alleen belast worden

Maximaal €10.417,50 als je ouders alleen belast worden en jij fiscaal als zwaar handicap wordt beschouwd.

Nog niet helemaal duidelijk of extra vragen?  boekhouding@deltaworx.eu