FAQ2023-01-04T08:04:13+00:00

Veelgestelde vragen

Wat zijn die 600 uur?2023-01-03T12:57:15+00:00

Als student krijg je van de overheid elk kalenderjaar een pakket van 600 uur (je ‘contingent’) waarin je minder sociale bijdragen betaalt dan een gewone werknemer.

Met de toepassing Student@work kun je nagaan hoeveel uren je nog over hebt.

Meer dan 600 uur werken mag, maar dan worden de sociale bijdragen hoger vanaf het 601ste gewerkte uur.

Opgelet: werk je als student soms in de socioculturele sector of de sportsector onder de regeling voor verenigingswerk? Dan moet je ervoor zorgen dat je niet meer dan 190 uur per jaar in dat systeem werkt. Heb je al meer dan 190 uur onder de regeling voor verenigingswerk gewerkt wanneer je begint te werken als student, dan worden die bijkomende uren van je studentenuren afgetrokken. Je leest er meer over op de pagina ‘Regeling voor verenigingswerk’.

Tijdens de coronacrisis werden ook extra maatregelen genomen voor studentenarbeid. Alle details daarover vind je op de pagina over de bijzondere coronamaatregelen voor studenten.

Wat te doen met problemen met de app? (Storingen, foutmeldingen, ik geraak niet ingelogd, …)2023-01-03T15:03:34+00:00

Controleer in eerste instantie of je de laatste versie hebt van onze app.
Indien dit het geval is en het probleem blijft zich voordoen, stuur je een mailtje naar dev@deltaworx.eu met een duidelijke omschrijving van je probleem & wanneer het zich juist voordoet. Graag ook meteen het type van de smartphone waarop het probleem zich voordoet.

Wat is studentenarbeid?2023-01-03T12:57:16+00:00

Studentenarbeid is een vorm van arbeid waarbij je als student beschermd bent door een specifiek type contract: de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten. De overeenkomst heeft een beperkte duurtijd.Als jobstudent met een studentenovereenkomst word je beschermd door arbeidswetgeving. Die bepaalt welke arbeid is toegelaten, op hoeveel rust je recht hebt, wanneer je wel en niet mag werken, enzovoort.

Wanneer wordt mijn loon betaald?2023-01-03T15:00:17+00:00

Je loon wordt binnen de wettelijke termijn betaald. (1 week)

Wanneer worden onkostennota’s terugbetaald?2023-01-03T15:23:16+00:00

Worden niet samen gestort met je loon en staan ook niet op de loonbrief. Ze worden maandelijks terugbetaald.

Wanneer volgt mijn uitbetaling2023-01-04T13:25:34+00:00
Waarom zie ik geen vinkje naast ‘Complete your profile’, ondanks dat ik al mijn gegevens heb ingevuld op de app?2023-01-03T15:05:34+00:00

Onze recruiter moet je gegevens nog confirmeren voor dit vinkje op completed staat.

Waar vind ik mijn kilometervergoeding en wanneer krijg ik die betaald?2023-01-03T15:00:35+00:00

Kilometervergoeding krijg je betaald samen met je loon en kan je op je loonbrief terugvinden onder ‘sociaal abonnement’.

Mijn loon is nog niet gestort maar ik heb wel al loonbriefje ontvangen?2023-01-03T14:59:57+00:00

Afhankelijk van bij welke bank jij bent aangesloten kan het een paar dagen langer duren voor je geld op je rekening staat.

Mag ik werken als jobstudent?2023-01-03T12:57:16+00:00

Je kunt onder de 600-urenregeling werken als je:

 • student bent;
 • oud genoeg bent;
 • niet werkt wanneer je geacht wordt opleiding of andere schoolactiviteiten te volgen.
Ben jij student?

Voor de berekening van de sociale bijdragen ben je student als:

 • je een erkende studierichting in het middelbaar, hoger of universitair onderwijs volgt;
 • studeren je hoofdactiviteit is en eventuele arbeid daar duidelijk aan ondergeschikt is. Bijvoorbeeld: een werknemer die er na zijn werkuren nog een bachelor bij doet, is geen student.

Je bent geen student meer als:

 • je bij een werkgever een contract hebt van 12 maanden of meer. Na deze 12 maanden kan je dan geen studentenjob meer doen bij die werkgever. Jij en je werkgever betalen vanaf dan sowieso de gewone sociale bijdragen. Bij een andere werkgever kan je wel nog aan de slag als jobstudent.
 • je avondschool of een andere vorm van onderwijs met beperkt leerplan volgt. Ook dan kun je geen studentenjob meer doen.

Het is niet altijd zo makkelijk om uit te maken of je hoofdactiviteit student is. Twijfel je over jouw situatie? Neem dan contact op met het Toezicht op de Sociale Wetten(nieuw venster) van de FOD Werk.

Ben je oud genoeg?

Je moet een bepaalde leeftijd hebben bereikt om als jobstudent te mogen werken.
Je kunt als jobstudent aan de slag zodra je:

 • 16 jaar oud bent;
 • 15 jaar oud bent én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebt gevolgd.
Ga je deeltijds naar school?

Als je deeltijds naar school gaat, kun je alleen als jobstudent werken als je:

 • een studentenovereenkomst sluit met een andere werkgever dan die waarbij je je praktische opleiding volgt op de werkplek;
 • een studentenovereenkomst sluit met de werkgever waarbij je de praktische opleiding volgde in de zomervakantie, tijdens de periode waarin de stageovereenkomst niet geldt;
 • je studentenjob plaatsvindt buiten de uren dat je verwacht wordt je theoretische of praktische opleiding te volgen;
 • geen werkloosheidsuitkering of inschakelingsuitkering ontvangt.
Mag ik sowieso werken wanneer ik apply?2023-01-03T15:04:09+00:00

We proberen in de planning zoveel mogelijk rekening te houden met jullie persoonlijke voorkeuren, helaas lukt dit niet altijd en zijn er nog andere factoren die een rol spelen. We laten je zo snel mogelijk iets weten of je effectief ingepland bent voor de job waarop je geappliceerd hebt.

Mag ik meerdere studentenjobs uitoefenen?2023-01-04T13:04:46+00:00

Ja. Je kunt bij één werkgever blijven of gaan jobhoppen. Het maakt niets uit, zo lang je maar binnen je contingent blijft.

Mag ik meerdere studentenjobs op 1 dag uitoefenen bij Deltaworx2023-01-04T13:25:09+00:00

Neen. Je kan arbeidsrechtelijk slechts werken bij 1 klant /dag van Deltaworx en dus werken met slechts 1 uniek arbeidscontract. (edited) 

Mag ik meer dan 600 uur werken?2023-01-03T12:57:15+00:00

Wil je meer werken dan de 600 uur die je van de overheid krijgt?

Dat kan, maar dan betaal je de normale sociale bijdragen.

Als je 600 uur opgebruikt zijn, zijn de normale sociale bijdragen verschuldigd van het 601ste gewerkte uur.

Opgelet: ook na je 600 uur blijf je student en moet je dus een studentenovereenkomst hebben. Het enige verschil zit in de hoogte van de sociale bijdragen.

Tijdens de coronacrisis werden ook extra maatregelen genomen voor studentenarbeid. Alle details daarover vind je op de pagina over de bijzondere coronamaatregelen voor studenten.

Mag ik alleen in de zomer als jobstudent werken?2023-01-03T12:57:15+00:00

Nee. Werken als jobstudent is niet gebonden aan een seizoen. Jij kiest wanneer je werkt en hoe lang.

Wil je in de zomer 600 uur lang ijsjes verkopen? Dat kan. Hou je nog graag uren over om later op het jaar bij te klussen als kerstman? Geen enkel probleem.

Wat je ook doet, zorg er in ieder geval voor dat je:

 • binnen je contingent blijft;
 • op post bent voor lessen of andere schoolactiviteiten; op die momenten mag je niet werken als jobstudent.
Ik studeer tijdelijk in het buitenland. Kan ik dan ook in België werken met een studentencontract?2023-01-03T12:57:16+00:00
Ja, je kunt bij je terugkeer naar België nog werken als student. De voorwaarde is wel dat je nog steeds ‘student’ als hoofdstatuut hebt.

Ik studeer tijdelijk in België. Krijg ik ook 600 uur?2023-01-03T12:57:15+00:00

Iedere student die studentenarbeid mag verrichten in België krijgt 600 uur waarin hij mag werken tegen verminderde sociale bijdragen, ongeacht zijn nationaliteit of afkomst.

Let op: in sommige gevallen zijn er limieten of moet je aan bijkomende verplichtingen voldoen om in België te mogen werken. Lees onze rubriek Ik ben geen Belg, maar ik studeer momenteel in België om er meer over te weten.

Ik studeer binnenkort af. Mag ik nog een studentenjob doen?2023-01-03T12:57:16+00:00

In principe niet. Een studentenjob is voorbehouden voor studenten. Zodra je afstudeert en je geen verplichtingen meer hebt ten opzichte van je school, ben je student af – en kan je dus geen studentenjob meer doen. Maar … er is één uitzondering.

Afstuderen in juni

Nadat je bent afgestudeerd in juni kun je nog een echte studentenjob doen in de zomervakantie. Als je in juni je diploma behaalt, aanvaardt de RSZ dat je nog tot 30 september van dat jaar werkt tegen verminderde sociale bijdragen.

Als je na afloop van je studentenjob onmiddellijk bij dezelfde werkgever als gewone werknemer aan de slag gaat, moet de aard van je gewone job duidelijk verschillen van die van je studentenjob. Het is namelijk niet de bedoeling dat je werkgever de studentenjob gebruikt als een proefperiode voor de gewone job.

Ik heb een suggestie voor een nieuwe feature voor de Deltaworx app, kan ik dit doorgeven?2023-01-03T15:03:22+00:00

Wij staan steeds open voor feedback en blijven werken aan onze app beter te maken.

Suggesties zijn zeker altijd welkom en mogen doorgegeven worden naar dev@deltaworx.eu

Ik ben geen Belg, maar ik studeer momenteel in België of een ander land van de Europese Unie. Mag ik werken met een studentencontract?2023-01-03T12:57:16+00:00

Elke student mag in België werken met een studentencontract. Je nationaliteit of origine maakt niet uit. Je krijgt dan 600 uren waarin je mag werken tegen verminderde sociale bijdragen.

Ben je geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland?

Let op, er zijn misschien limieten of bijkomende verplichtingen waaraan je moet voldoen om te mogen werken in België.

Wil je meer weten? Ga dan naar de pagina Arbeidskaart op vlaanderen.be(nieuw venster).

Heb je een identiteitskaart van het ministerie van Buitenlandse Zaken?

Neem rechtstreeks contact op met de FOD Buitenlandse Zaken (nieuw venster) of met de protocoldienst. Zij informeren je over de mogelijkheden die je hebt om te werken tijdens je studies.

Ik ben geen Belg en ik studeer in het buitenland. Mag ik in België werken met een studentencontract?2023-01-03T12:57:16+00:00
Ben je student en onderdaan van één van de lidstaten van de Europese Unie of van Zwitserland, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein, dan kan je onder dezelfde voorwaarden als een Belgische student met een studentencontract werken in België. Je krijgt dan 600 uren waarin je mag werken tegen verminderde sociale bijdragen.

De voorwaarde is wel dat je ingeschreven bent in een onderwijsinstelling (in België of elders) en dat je hoofdstatuut dat van student is.

Ik ben afgestudeerd of gestopt met mijn studie, kan ik nog werken als student?2023-01-03T12:57:16+00:00

In principe is een studentenjob voorbehouden voor studenten.
Zodra je afstudeert en je geen verplichtingen meer hebt ten opzichte van je school, ben je student af en mag je dus geen studentenjob meer doen.

Er is één uitzondering:
Wie in juni (of juli) afstudeert of kiest om zijn of haar studies stop te zetten, mag nog tot 30 september van dat jaar als jobstudent werken.

Wanneer je in september afstudeert of kiest om je studies stop te zetten, kan je ook nog aan de slag als jobstudent tot het eind van de maand.

Wanneer dit het geval is in Januari, kan je geen aanspraak meer maken als jobstudent en je schrijft je best in bij de VDAB.

Ben je aan de slag al jobstudent? Vergeet dan niet aan je werkgever te melden dat je studentenstatuut komt te vervallen.

Let wel op!
Als je na afloop van je studentenjob onmiddellijk bij dezelfde werkgever als gewone werknemer aan de slag gaat, moet de aard van je gewone job duidelijk verschillen van die van je studentenjob.
Het is namelijk niet de bedoeling dat je werkgever de studentenjob gebruikt als een proefperiode voor de gewone job.

Hoeveel mag ik werken en verdienen als jobstudent?2023-01-03T12:57:16+00:00

Als je aan de slag gaat als jobstudent, moet je erop letten dat je een aantal wettelijke grenzen niet overschrijdt.

De infographic ‘Vier dingen om in de gaten te houden’ geeft een overzicht van de regels. Hij past op een A4’tje, dus: afdrukken en boven je bed hangen!

Hoe worden mijn effectief gepresteerde uren geregistreerd?2023-01-04T14:15:32+00:00

Afhankelijk van afgesproken werking per klant, verwachten wij de uren terug voor zondag avond van de week waarin je gewerkt hebt.
Niet zeker wat de afgesproken werking is voor jouw job? Vraag het aan jouw regio verantwoordelijke.

Hoe verkrijg ik mijn loonbriefje?2023-01-03T15:23:10+00:00

Je loonbrief wordt wekelijks op vrijdag verzonden naar het emailadres waarmee jij in ons systeem staat.

Hoe ontvang ik mijn contract?2023-01-03T15:00:57+00:00

Je contract wordt voor de aanvang van de job naar je mailbox verstuurd.
Opgelet: de uren op je contract zijn standaard geschatte blokken, je wordt uitbetaald voor alle effectief gepresteerde uren.

Hoe lang duurt het vooraleer ik geconfirmeerd wordt voor een job?2023-01-03T15:04:28+00:00

Onze planners proberen zo snel mogelijk hun planningen te confirmeren en af te werken. Toch kan het tot kort voor de opdracht duren voor je een ultieme bevestiging krijgt.

Hoe kan ik me inschrijven bij Deltaworx?2023-02-03T08:18:46+00:00

De eenvoudigste manier om je in te schrijven is door onze app te downloaden.

Daar kan je een profiel aanmaken en heel het registratieproces doorlopen.

Ben ik verplicht om mijn 600 uur te gebruiken?2023-01-03T12:57:15+00:00

Nee. In overleg met je werkgever kun je kiezen of je de 600 uur gebruikt of niet. Je werkgever is nog wel verplicht om met jou een studentenovereenkomst af te sluiten.

Go to Top